• Felhasználási feltételek

Ön kizárólag a jelen szerződési feltételek mellett használhatja a Nailner honlapokat. Kérjük, hogy a Honlap használata előtt olvassa el figyelmesen a feltételeket! Amennyiben a feltételeket nem fogadja el, kérjük, ne használja a Honlapot! A Honlap használata egyenértékű a feltételek elfogadásával. Időről-időre jelen feltételek frissítésre kerülnek, ezért kérjük, hogy a jövőben is kövesse a változásokat!

1. HOZZÁFÉRÉS A HONLAPHOZ

1.1 A Honlap nagy részéhez regisztráció, azaz adatok megadása nélkül is hozzáférhet. Viszont a Honlap bizonyos részei kizárólag regisztrációt követően érhetők el. 

2. A HONLAP HASZNÁLATA

2.1 Ön használhatja a Honlapot saját céljaira, valamint a Honlap tartalmát kinyomtathatja és letöltheti, feltéve, hogy a tartalmat cégünk beleegyezése nélkül nem módosítja. A Honlap tartalmát (tekintettel a 2.2 pontban megfogalmazott tényekre) cégünk engedélye nélkül nem lehet felhasználni, értékesíteni és/vagy máshol online vagy offline megjelentetni. 

2.2 A Honlapon található összes védjegy, szerzői jogi és más szellemi tulajdon jogi tartalom cégünk vagy licensz-partnereink tulajdona, ezért azokat cégünk előzetes engedélye nélkül nem szabad lemásolni.

2.3 A 2.1-es bekezdés értelmében nem szabad a Honlap tartalmának bármely elemét cégünk előzetes írásos hozzájárulása nélkül lemásolni.

3. A HONLAP ELÉRHETŐSÉGE

3.1 Minden tőlünk telhetőt elkövetünk annak érdekében, hogy a Honlap az év 365 napján, napi 24 órában elérhető legyen. Ettől függetlenül előfordul, hogy a honlapok az adott szerver hibája vagy egyéb technikai problémák miatt bizonyos ideig nem elérhetőek. Így cégünk nem vállal jogi felelősséget azért, ha a Honlap bizonyos ideig nem elérhető.

3.2 Előfordulhat, hogy a Honlap ideiglenesen nem elérhető rendszerhiba, karbantartás vagy javítás miatt, vagy egyéb, tőlünk független okokból. Amennyiben lehetséges, a Honlap látogatóit megpróbáljuk időben értesíteni a karbantartások időpontjáról, de cégünk erre nem kötelezhető.

4. LÁTOGATÓI MAGATARTÁS

4.1 A személyes adatokon kívül, melyek használatáról az Adatkezelés Szabályzat [link beillesztése] rendelkezik, minden egyéb olyan tartalom, melyet Ön a Honlapra küld vagy ott megoszt, nem számít bizalmas információnak. Az ilyen tartalmakat – ha Ön másként nem rendelkezik –cégünk szabadon másolhatja, közzéteheti, terjesztheti, beillesztheti és bármilyen más célra más módon felhasználhatja.

4.2 A Honlap használatakor Ön nem jogosult olyan tartalom jelen Honlapról vagy Honlapra küldésére vagy megosztására, amely:
(a) küldésére vagy megosztására Ön nem rendelkezik a szükséges engedélyekkel;

(b) kirekesztő, obszcén, pornográf, rágalmazó, rasszizmusra uszító vagy olyan bizalmas vagy magánjellegű információ, amely mások számára zavaró vagy kellemetlen lehet, vagy amely olyan magatartásra buzdít vagy testesít meg, amely bűncselekménynek minősül, polgári jogi eljárást von maga után, vagy bármilyen más módon törvénybe ütközik;

(c) káros természetű, beleértve, de nem kizárólag számítógép vírus, trójai, fertőzött adat, vagy más potenciálisan veszélyes szoftver vagy adat.

4.3 Cégünk teljes mértékben együttműködik bármilyen végrehajtó hatósággal, és tiszteletben tart minden bírósági végzést, amely cégünket arra kötelezi, hogy a 4.2-es bekezdésben meghatározott tartalmakat közzétevő személyek személyazonosságát vagy egyéb adatait kiszolgáltassa. 

5. MÁS HONLAPOK LINKJEI

5.1 Bármely harmadik fél honlapjára mutató linkek kizárólag az Ön érdekében szerepelnek a Honlapon. Cégünk nem vizsgálta felül mindegyik harmadik fél honlapját, és nem vállal jogi felelősséget bármely harmadik fél honlapjáért vagy annak tartalmáért. Cégünk nem támogatja semmilyen harmadik fél honlapját, azokat vagy azok tartalmát nem képviseli. Ön bármilyen harmadik fél honlapját kizárólag saját felelősségére látogatja meg a Honlapon található linkről. 

5.2 Ha Ön a Honlapra mutató linket kíván elhelyezni, a link elhelyezésén túl másra nem jogosult, azaz nem másolhatja be a Honlap egyetlen oldalát sem, illetve köteles figyelembe venni az alábbi feltételeket:

(a) Ön semmilyen módon nem célozhat arra, hogy cégünk bármilyen szolgáltatást vagy terméket támogat, kivéve, ha korábban erről kifejezetten megegyezett cégünkkel;

(b) Ön nem tüntetheti fel hamisan cégünkkel fennálló kapcsolatát, illetve nem közölhet cégünkről hamis információkat; 

(c) Ön nem helyezheti el a Honlap linkjét olyan honlapon, amely nem az Ön tulajdona; valamint

(d) az Ön honlapja nem tartalmazhat olyan tartalmat, amely sértő, vitatható, bármilyen más személy bármilyen szellemi tulajdonjogát vagy más jogát sérti, vagy amely bármilyen módon törvénybe ütközik.

5.3 Amennyiben a Honlap linkjét olyan honlapon helyezi el, amely az 5.2-es bekezdésnek nem felel meg, Ön köteles cégünket teljes mértékben kártalanítani bármely, az Ön tevékenységéből eredő veszteségért vagy kárért. 

6. JOGNYILATKOZAT

6.1 Minden tőlünk telhetőt elkövetünk annak érdekében, hogy a Honlapon helyes információk szerepeljenek. Viszont cégünk nem garantálja a Honlap tartalmának helyességét vagy teljességét. Cégünknek jogában áll a Honlap tartalmát bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztatni. A Honlap tartalma elavult, vagy ritka esetben helytelen is lehet. Cégünk nem vállal kötelezettséget, hogy a tartalmat helyes és naprakész állapotban tarja. 

6.2 TA Honlap tartalmát mindenféle feltétel vagy garancia nélkül tesszük közzé. A törvény által megengedett legnagyobb mértékben biztosítjuk a Honlaphoz való hozzáférést és a Honlap használatát, és a jelen Szerződési Feltételeken túl semmilyen további, a Honlappal kapcsolatos ellenvetést, garanciát és feltételt nem veszünk figyelembe. 

6.3 A Honlapon szereplő orvosi- és termékinformációk nem tekintendők teljes mértékű orvosi információnak. Nem biztosítunk orvosi diagnózist, és javasoljuk, hogy bármilyen egészségügyi probléma esetén keressen fel szakorvost. Információkat találhat a termékekről azok ismertetőjében, amely országonként különböző lehet. 

7. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

7.1 Sem cégünk, sem másik fél (akár részt vesz a Honlap létrehozásában, fenntartásában vagy közzétételében, akár nem) nem vállal jogi vagy egyéb felelősséget semmilyen olyan veszteségért vagy kárét, amely Önt vagy egy harmadik felet ért, és amely a Honlap használatából ered. A felelősség kizárása magában foglalja a karbantartás vagy javítás költségét, és bármilyen mértékű egyéb, közvetlen vagy közvetett járulékos veszteséget, legyen az akár szerződési vagy kártérítési jog hatálya alá tartozó, vagy más módon a Honlappal kapcsolatos. 

8. NEMZETKÖZI TERMÉKEK/HASZNÁLAT

8.1 A Honlap magyarországi és nemzetközi felhasználásra készült. Nemzetközi forgalomban levő termékekről tartalmaz információkat, és nem biztosítja, hogy az adott termékek az Ön országában/lakhelye közelében is kaphatók. A termékek és szolgáltatások megjelenése, mérete és/vagy feltételei országonként és helytől függően változhatnak. A Honlapon említett termékekre az adott felhasználó országnak megfelelően eltérő jogi követelmények és szabályok vonatkozhatnak.

9. JOGHATÓSÁG

Jelen Jogi Nyilatkozat a nemzetközi és a magyar jog hatálya alá tartozik, és annak alapján kell értelmezni. A jelen Jogi Nyilatkozattal kapcsolatban felmerülő bármilyen jogvita kizárólag a hollandiai, amszterdami bíróság és a holland jog fennhatósága alá tartozik.

10. CÉGADATOK

YouMedical B.V. - a Trimb Healtchare company
Rijnsburgstraat 9-11 (8th floor)
1059AT Amsterdam
The Netherlands
T: +31 20 679 8529
F: +31 20 524 8759
www.youmedical.com
info@youmedical.com